Søg
Her er du: Forside >Arkiv
 • Moral og etik

  Læs mere
 • Kapitalisme uden demokrati?

  Lever ægteskabet mellem markedskræfter og folkestyre på lånt tid? I dette tema undersøger Turbulens en række af tidens ikke altid entydige konflikter mellem kapitalisme og demokrati.
  Læs mere
 • Bæredygtighed

  Kan det blive ved? Det er efterhånden mange år siden, at advarslerne om, at hverken kloden, økonomien eller os selv kunne klare det tempo, vi har sat for materiel produktion og økonomisk udvikling i det moderne samfund. Siden da har begrebet 'bæredygtighed' udviklet sig til et allestedsnærværende, bredt, plastisk og yderst nødvendigt ideal, i forsøget på at holde sammen på 'det hele'. Turbulens undersøger balancen mellem udvikling og opretholdelse, eller manglen på samme. Vi forsøger at stille skarpt på nødvendigheden af, og forskellige forestillinger om, bæredygtighed.
  Læs mere
 • Arbejdsløshed og nye arbejdsformer

  Med en række tekster og interviews, går Turbulens.net i dybden med, hvordan vi som samfund behandler arbejdsløse og hvorfor. Vi sætter spot på den historiske udvikling såvel som den aktuelle debat, på rettigheder og pligter, affektivt arbejde, neoliberalisme og socialdemokratisme, på mediernes rolle, løntilskud, cv’ficering og meget mere.
  Læs mere
 • Litteraturhistorie i praksis

  Hvordan finder vi nye veje ind i litteraturhistorien, og hvordan skaber vi kreative og inspirerende undervisning, både for de unge iPad-generationer i folkeskolen og for de litteraturhungrende studerende på landets seminarier og universiteter? Turbulens.net lægger i dette temanummer platform til oplæggene fra Netværk Ny Litteraturhistories konference ’Litteraturhistorie i praksis – en inspirationskonference’. Konferencen løb af stablen d. 24. oktober 2014 på Københavns Universitet Amager.
  Læs mere
 • Litteraturhistoriens fremtid

  Hvad skal det moderne menneske – og fremtidens studerende – egentlig bruge litteraturhistorien til? Hvordan puster vi støvet af de gamle klassikere og gør dem tilgængelige for fremtidens generationer? Turbulens.net bringer i dette temanummer oplæggene fra seminaret 'Litteraturhistoriens fremtid i det danske undervisningssystem' - her omskrevet til artikler og forsynet med en introducerende leder.
  Læs mere
 • Kriser

  Turbulens sparker nu sit næste tema igang under overskriften Kriser. I løbet af de næste måneder udgiver vi en række tekster skrevet af danske eller udenlandske forfattere om hvad kriser gør ved os, samt hvad kendetegner vor tids kriser.
  Læs mere
 • Kognitiv Kapitalisme

  Hvad er de grundlæggende forskelle på viden og materielle ting? Og hvilken betydning har det for, hvorledes en økonomi og et samfund, der skal leve af viden og den gode ide, bør indrettes? Turbulens.net stiller skarpt på den kognitive kapitalisme og fremtidens videnssamfund.
  Læs mere
 • Liv, Krop og Teknologi 1

  Når vore kroppe, ja selve livet åbnes op for teknologisk intervention, forestillet eller ej, så er det selve vilkårene for den menneskelige og samfundsmæssige eksistens der interveneres i og her er der mange interesser på spil.
  Læs mere
 • Liv, krop og teknologi 2

  Anden del af Liv, Krop og Teknologi-tematikken er forskningsantologien Kroppen Hinsides Posthumanismen, som er initieret, redigeret og tilrettelagt af Ulrik Ekman og Arild Fetveit.
  Læs mere
 • Nye offentligheder

  Offentligheden er blevet til mange offentligheder, der fungerer på nye og forskellige måder og forbinder sig på kryds og tværs. Resultatet af disse nyskabelser og sammenkoblinger af offentligheder kan synes uoverskueligt og svært at få greb om. Ikke mindst når dets betydning for måden vores demokrati fungerer på tages med i betragtningen. Det er ikke desto mindre det vi vil forsøge med denne udgave af turbulens.net
  Læs mere
 • Kapitalisme og Humanisme

  Kapitalisme og humanisme har i de seneste årtier nærmet sig hinanden og indgået nye interessante forbindelser. Er denne udvikling udtryk for en humanisering af kapitalen eller en kapitalisering af det humane?
  Læs mere
 • Tyrkiet

  "Tyrkiet" er et usandsynligt sprængfarligt ord; ladet som det er med konnotativt materiale. Hele debatten om Tyrkiet samt det væld af problemstillinger, den rejser, sætter Turbulens.net fokus på i dette tema-nummer
  Læs mere
 • Kritik

  Kritikkens mulighed. Hvordan kan det være et tema for Turbulens.net? Blev det med kulturkampens implosion af en diskussion ikke øjensynligt for enhver, at kritikkens mulighed havde været død i lang tid?
  Læs mere
 • Internettet

  Internettet har fået plads på teknologihistoriens all-star hold. Og ligesom andre store teknologiske nyskabelser breder nettets betydning sig langt ud over det teknologiske felt.
  Læs mere
 • De Intellektuelle

  I dag synes de intellektuelle at have udspillet deres rolle som sandhedens bannerførere og talerør, men debatten om de intellektuelles ansvar og engagement fortsætter – også her på Turbulens.net, der i maj måned har valgt at fokusere på de intellektuelles rolle og den offentlige debat.
  Læs mere
 • Arbejdsliv

  Spændende, udfordrende og udviklende. Grådigt, grænseløst og stressende. Det moderne arbejdsliv er blevet beskrevet på mange måder. At der er sket og stadig sker store ændringer er der ingen tvivl om.
  Læs mere
 • Terrorisme

  Begivenhederne omkring 9-11 markerer et før og et efter. En lille gruppe terrorister formåede med relativt simple midler at ryste vor gældende tankemønstre og begreber. Men har begivenhederne virkelig ændret vores måde at tænke og handle på?
  Læs mere
 • Dannelse

  Så kom dannelse igen på dagsordenen, men er det de rigtige spørgsmål, der bliver diskuteret? Turbulens.nets første tema er dannelse.
  Læs mere
 • I fraværet af en identitet

  Samtaler: I 2005 tog Turbulens.net initiativ til et møde mellem Claus Beck Nielsen (Das Beckwerk) og Mikkel Bolt. Resulatet blev en række on going samtaler, der løbende blev publiceret på Turbulens.net. Her kan du læse alle samtalerne.
  Læs mere
 • Artikler uden for tema

  Her kan du læse de seneste artikler, Turbulens.net har publiceret.
  Læs mere
 • Maj 2009 - november 2010

  Her kan du finde artikler, som Turbulens.net har publiceret i det nævnte tidsrum.
  Læs mere