Søg
Her er du: Forside

Nyt call for papers:

KAPITALISME UDEN DEMOKRATI?

Turbulens stiller spørgsmålet: Har kapitalismen brug for demokratiet?

I de glade dage efter den kolde krigs afslutning blev kombinationen af markedskapitalisme, liberalisme og demokrati af mange opfattet som kongevejen til en verden præget af velstand og stabilitet. Men i løbet af det sidste årti er det blevet tydeligt, at denne samfundsmodel af forskellige årsager er under pres.

På det politiske landkort finder vi forskellige hybrider, hvor autoritære tendenser er inkorporeret i demokratiske modeller (eller måske snarere omvendt), og hvor markedskapitalisme optræder sammen med "autoritære" snarere end liberale og demokratiske værdier. Samtidig spores der en stigende utilfredshed med situationer, hvor økonomiske hensyn vægtes over andre behov i samfundet. I forhold til EU bliver der klaget over et demokratisk underskud og underminering af de enkelte landes suverænitet og særpræg, ligesom finans- og eurokrisernes eftervirkninger har sat fokus på, hvordan hele samfund pludselig kan vakle og underlægges teknokratisk administration.

Turbulens ønsker at belyse de konflikter mellem demokrati, markedskapitalisme og liberalisme, der er så kendetegnende for vores tid. Er der tale om en fundamental forandring af forestillingerne om, hvordan et velstående samfund skal indrettes? Eller blot om en naturlig videreudvikling af kapitalismen - henholdsvis i en mere neoliberal eller autoritær retning? Ikke mindst: Hvilke konsekvenser har denne udvikling for demokratiet og muligheden for at agere politisk?

Vi modtager og læser alt fra casestudies af enkelte landes politiske systemer eller af konkrete politikker, historiske analyser, begrebsafklarende bidrag om neoliberalisme og autoritær kapitalisme, forslag til alternative indretninger af samfundsstrukturen eller noget helt femte.

Deadline for indsendelse af artikler er 1. april 2015. Spørgsmål og ideer kan sendes til: turbulenstidsskrift@gmail.com. 

Husk også, at du stadig kan læse alle artiklerne i temaet 'Litteraturhistorie i praksis'.

Find Turbulens.net på Facebook


Artikler i temaet Litteraturhistorie i praksis

 • Leder

  Leder

  Endnu engang sætter Turbulens.net fokus på litteraturens historie. Det gør vi ved at lægge platform til oplæggene fra Netværk Ny Litteraturhistories konference ’Litteraturhistorie i praksis – en...Endnu engang sætter Turbulens.net fokus på litteraturens historie. Det gør vi ved at lægge platform til oplæggene fra Netværk Ny Litteraturhistories konference ’Litteraturhistorie i praksis – en inspirationskonference’. Her kan du læse temaets leder. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Charter 2014: Gudernes veje er uransagelige og menneskene har så mange sære ting for

  Charter 2014: Gudernes veje er uransagelige og menneskene har så mange sære ting for

  Netværk Ny Litteraturhistorie er dannet af en gruppe, der har fundet sammen for at styrke den historiske dimension i litteraturundervisningen. Her kan du læse gruppens 'Charter 2014'.Netværk Ny Litteraturhistorie er dannet af en gruppe, der har fundet sammen for at styrke den historiske dimension i litteraturundervisningen. Her kan du læse gruppens 'Charter 2014'. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Et charter - fra tanke til handling

  Et charter - fra tanke til handling

  Ivy York Möller-Christensen kaster i 'et charter - fra tanke til handling' et tilbageblik på Netværk Ny Litteraturhistories aktiviteter gennem det sidste år og stiller det oplagte spørgsmål: Hvad så...Ivy York Möller-Christensen kaster i 'et charter - fra tanke til handling' et tilbageblik på Netværk Ny Litteraturhistories aktiviteter gennem det sidste år og stiller det oplagte spørgsmål: Hvad så nu? AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Herfra hvor vi står - et optimistisk blik på litteraturhistoriedidaktik i grundskolen

  Herfra hvor vi står - et optimistisk blik på litteraturhistoriedidaktik i grundskolen

  Litteraturhistorien kommer under pres i samme stigende grad som mange af grundskolens andre humanistiske fagområder. Det er lige så forkert som det er farligt, og der er derfor god grund til at sætte...Litteraturhistorien kommer under pres i samme stigende grad som mange af grundskolens andre humanistiske fagområder. Det er lige så forkert som det er farligt, og der er derfor god grund til at sætte et fokus på, hvorfor den er så vigtig og fantastisk - både fagligt og menneskeligt.
  AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Med Kingo på dybt vand - et hologram fra fortiden

  Med Kingo på dybt vand - et hologram fra fortiden

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på...Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Fortidsorientering og samtidsorientering - Litteraturhistorien i en digital kultur

  Fortidsorientering og samtidsorientering - Litteraturhistorien i en digital kultur

  Jens Bjerring Hansen tager os med en tur ind i den digitale litteraturhistorie og kigger bl.a. på, hvordan forfattere helt tilbage fra 1700-tallet og forfattere i dag fremstiller og iscenesætter sig...Jens Bjerring Hansen tager os med en tur ind i den digitale litteraturhistorie og kigger bl.a. på, hvordan forfattere helt tilbage fra 1700-tallet og forfattere i dag fremstiller og iscenesætter sig selv gennem medierne. Han viser os, hvilket skatkammer af billed- og tekstmateriale, de nye digitale muligheder åbner for os. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • De levende døde

  De levende døde

  Forfatteren Jesper Wung-Sung tager os på en tur ind i sit forfatterskab i et møde med de litterære forbilleder, der spøger i hans egne værker. Teksten kan samtidig læses som en lang refleksion over...Forfatteren Jesper Wung-Sung tager os på en tur ind i sit forfatterskab i et møde med de litterære forbilleder, der spøger i hans egne værker. Teksten kan samtidig læses som en lang refleksion over, hvad litteraturen kan: "Jeg ved, at der findes læsere, der læser for at blive underholdt. Det gør jeg ikke. Jeg ved, der er læsere, som finder litteraturen underholdende. Det gør jeg ikke. Jeg synes litteraturen er mangt og meget underlegent, når det handler om at være underholdende. For eksempel fodbold og film. Men som middel til overlevelse – overlevelse gennem dannelse, om man vil – er litteratur overlegen. Jeg læser for at overleve. Og det er så enkelt, at mine litteraturhistoriske valgslægtskaber er med dem, der bedst holder mig i live".
  AbstractMinimér abstract  Gå til artikel

 • Forankring gennem forgrening - Interview med Gry Worre Hallberg fra performancegruppen \'Sisters Hope\'

  Forankring gennem forgrening - Interview med Gry Worre Hallberg fra performancegruppen 'Sisters Hope'

  Turbulens har mødt Gry Worre Hallberg, den ene af grundlæggerne af performance-gruppen 'Sisters Hope'. Gry Worre Hallberg fortæller her om fremtidsvisionen 'The Sensuous Society', der kæmper for en...Turbulens har mødt Gry Worre Hallberg, den ene af grundlæggerne af performance-gruppen 'Sisters Hope'. Gry Worre Hallberg fortæller her om fremtidsvisionen 'The Sensuous Society', der kæmper for en genopdagelse af det sanselige og æstetiske læringsrum. Ifølge gruppen er ”den æstetiske dimension” blevet fortrængt i samfundet siden oplysningstiden og industrialiseringen, der hhv. satte den rationelle erkendelse og akkumuleringen af kapital i centrum som samfundsmæssige strukturelementer. Uddannelsessystemet er – som det tager sig ud i dag - et af de områder, der er påvirket af yderliggjorte maksimerings-imperativer hidrørende fra oplysningen og industrialiseringen. Uddannelse i dag er dikteret efter kvantificerbare begreber som ”målvariabler” og ”gennemsnitseffekter”, og det er denne åndskalkulering, som opprioriteringen af den æstetiske dimension skal problematisere. AbstractMinimér abstract  Gå til artikel